Intorcere la scriere istoricu, daco-latina

In acesta zi am terminátu de studiu limb’a daca si am capetatu una diploma de Baccalariu in acesta limb’a. Am bagá de séma ca tote coniecturele ce s’au facutu asupr’a limbei latinesce si a limbei dace sunt corecte: daca este dada limbei latinesce.

Deci este bene de inceputu de intorcere la scriere istoricu. Nu e de câtu unu micu passu de facutu pre callea acesta inainte de a ajunge la limb’a daca. Svatuiescu inceperea de la cuvinte usiore de preceputu si cetirea Glossariului care coprinde vorbele d’in limba romana straine prin originea sau form’a loru, cumu si celle de origine indouiosa, elaboratu de A.T. Laurianu si J.C. Massimu.

Eu cred ca limb’a este tesaurulu cellu mai pretiosu allu totoru Româniloru si ca fiacare limbe s’ar cadé se aiba orrore de verce strainismi. Va indemnez a renuntiá cu totulu la barbaria limbei moderne.

De aceea, din acesta zi, blogu va fi scrisu in vechia Româna, passu cu passu mai vechie.

Finitul Articolului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.