Roxana-Mălina Chirilă

Intorcere la scriere istoricu, daco-latina

In ac_e_sta zi am termin_á_tu de studiu limb’a daca si am capetatu una diploma de Baccalariu in ac_e_sta limb’a. Am bag_á_ de s_é_ma ca tote coniecturele ce s’au facutu asupr’a limbei latinesce si a limbei dace sunt corecte: daca este dada limbei latinesce.

Deci este bene de inceputu de intorcere la scriere istoricu. Nu e de câtu unu micu passu de facutu pre callea acesta inainte de a ajunge la limb’a daca. Svatuiescu inceperea de la cuvinte usiore de preceputu si cetirea Glossariului care coprinde vorbele d’in limba romana straine prin originea sau form’a loru, cumu si celle de origine indouiosa, elaboratu de A.T. Laurianu si J.C. Massimu.

Eu cred ca limb’a este tesaurulu cellu mai pretiosu allu totoru Româniloru si ca fiacare limbe s’ar cadé se aiba orrore de verce strainismi. Va indemnez a renunti_á_ cu totulu la barbaria limbei moderne.

De aceea, din acesta zi, blogu va fi scrisu in vechia Româna, passu cu passu mai vechie.

Finitul Articolului.


Distribuie: | Mastodon | Facebook |

Comentarii: e-mail | facebook |