Despre "Welcome to Night Vale"

[sorry, English readers. This is a plug for Romanians. It basically says: Listen to “Welcome to Night Vale”! It is awesome.]

Am tot citit și ascultat chestii mișto zilele astea și am una de recomandat: „Welcome to Night Vale”. E o serie audio fascinantă care seamănă cu o emisiune la un radio de provincie, cu știri locale, puțină muzică și un prezentator cu voce caldă și suavă.

Provincia e de fapt un orășel american dintr-o zonă deșertică, Night Vale, unde se întâmplă tot felul de lucruri. Și când zic lucruri, zic fenomene paranormale, îngeri, conspirații, guvern mondial, poliția secretă, apariții misterioase, dinozauri șamd. Un umor negru, sec, poate ceva satiră. Splendid, întunecat, misterios.

Vocea prezentatorului e superbă. Muzica e mișto. Sună perfect. Te îndrăgostești de serie instant.

 

Citez:

 

Just a reminder to all the parents out there: let’s talk about safety when taking your children out to play in the scrublands and the sand wastes. You need to give them plenty of water, make sure there’s a shade tree in the area, and keep an eye on the helicopter colors. Are the unmarked helicopters circling the area black? Probably world government. Not a good area for play that day. Are they blue? That’s the sheriff’s secret police. They’ll keep a good eye on your kids, and hardly ever take one. Are they painted with complex murals depicting birds of prey diving? No one knows what those helicopters are, or what they want. Do not play in the area. Return to your home and lock the doors until a sheriff’s secret policeman leaves a carnation on your porch to indicate that the danger has passed. Cover your ears to blot out the screams. Also, remember: Gatorade is basically soda, so give your kids plain old water, and maybe some orange slices, when they play.

Traduc:

Pentru a le reaminti tuturor părinților care ascultă: să discutăm despre siguranță când vă scoateți copii la joacă în sălbăticia cu tufișuri și în dunele de nisip. Trebuie să le dați multă apă, să vă asigurați că e un copac umbros în zonă și să stați cu ochii pe culorile elicopterelor. Sunt elicopterele nemarcate care înconjoară zona negre? Probabil guvernul mondial. Nu e o zonă bună de jucat în acea zi. Sunt albastre? Acelea sunt ale poliției secrete a șerifului. Vor sta cu ochii pe copiii voștri și foarte rar vor lua vreunul. Sunt pictate cu fresce complexe cu păsări de pradă care plonjează? Nimeni nu știe ce sunt acele elicoptere, sau ce vor. Nu vă jucați în zonă. Întoarceți-vă acasă și încuiați ușile până când unul dintre polițiștii secreți ai șerifului vă lasă o garoafă pe prag ca să vă transmită că pericolul a trecut. Acoperiți-vă urechile ca să nu mai auziți țipetele. Și țineți minte: Gatorade e practic o băutură carbogazoasă, așa că dați-le copiilor doar apă și poate niște felii de portocală când ies la joacă.

Sau:

The city council would like to remind you about the tiered heavens and the hierarchy of angels. The reminder is that you should not know anything about this. The structure of heaven and the angelic organizational chart are privileged information, known only to the city council members on a need-to-know basis. Please, do not speak to or acknowledge any angels you may come across while shopping at the Ralph’s, or at the Desert Flower Arcade Bowling Alley and Fun Complex. They only tell lies, and do not exist. Report all angel sightings to the city council for treatment.

Traducere:

Consiliul orașului vrea să vă reamintească de raiurile stratificate și de ierarhia îngerilor. Ce trebuie să vă reamintiți e că nu ar trebui să știți nimic de ele. Structura raiului și graficul organizațional al îngerilor sunt informații privilegiate, ce ajung doar la membrii consiliului și doar când e necesar. Vă rugăm să nu vorbiți cu sau să dați semne că ați vedea orice îngeri pe care i-ați întâlni când faceți cumpărături la Ralph’s, sau în Complexul Sălilor de Joc, Bowling și Distracție Floarea Deșertului. Îngerii spun numai minciuni și nu există. Raportați toate aparițiile angelice la consiliul orașului pentru tratament.

[Ideea e că merită încercat de ascultat și dacă nu sunteți 100% stăpâni pe engleză. Habar n-am cât de bine se înțelege, dar dacă e vorba de obișnuit cu limba, vorbire clară și chestii interesante…  Și se găsesc și transcrieri pe net. De exemplu, aici]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.